زندگی مجازی - بخش اول

 بسم الله الرحمن الرحیم

با گسترش تکنولوژی و توسعه فضای مجازی در دنیا و با حرکت به سوی دهکده جهانی تغییراتی در نحوه زندگی ها و کسب و کار ها به وجود آمده است. درست است که این تغییرات خیلی تازه نمی باشند اما ویژگی بارزی دارند و آن سرعت بسیار زیادشان است. البته شاید به ذهن برسد که سرعت زیادش هم خیلی به چشم نمی آید و آن بخاطر وسعت  و ورود ابعاد بسیار چشم گیر اینترنت و فضای مجازی در زندگی هایمان است.

  زندگی در فضای مجازی :

انسان ها در فضای مجازی دقیقا مثل فضای حقیقی نیازمند محلی برای زندگی ، دوستان، شبکه های اجتماعی، کسب و کار و ... می باشند. 

شاید بتوان چنین دسته بندی کرد که وبلاگ ها فضاهایی هستند برای زندگی روزمره. در وبلاگ خاطرات ، عقاید ، اتفاقات روزانه و ... می آید که حکم منزل را دارد. به بیانی دیگر وبلاگ ها خانه های ما هستند که شرکت های بسیاری آن ها را ساخته اند. مثل پرشین بلاگ ، بلاگ فا، میهن بلاگ، بلاگ اسکای و چند شرکت دیگر. طبیعتاُ هر شرکت سازنده ای ویژگی هایی را برای وبلاگ هایش قرار داده است  که معتقد است نسبت به دیگران مزیت دارد. این تفاوت ها را میتوان با جستجو در اینترنت و دیدن وبلاگ ها رصد کرد. 

نکته قابل توجه در زندگی در فضای مجازی اینست که چه در کسب و کار، چه در روزمرگی و چه در تک تک عرصه های حیاط بشری، هزینه ها به  مراتب پایین تر از فضای حقیقی  می باشد. 

پس از زندگی شخصی و روزانه اگر به سراغ زندگی کاری  برویم ، باید سری به سایت ها بزنیم. به بیانی دیگر سایت ها به مانند کارخانه ، شرکت، مغازه و یا هرجای دیگری که در  جامعه حقیققی در آن  کسب و کار رخ می دهد ، در فضای مجازی هستند. طبیعتا سایت ها نیز همانند هر چیز دیگری کیفیت و کمیت دارند که خوب و بدی درشان مطرح هست.  برای فعال شدن یک سایت ، نیازمند فضای میزبانی در وب (Host)   ،  یک دامنه  و یک نرم افزار هستیم. مقدار کیفیت و کمیت این مواد، قیمت و کیفیت یک سایت را مشخص میکند. 

در سایت ها و فضاهای کسب و کاری ، تبلیغات بسیار مهم و حائض اهمیت است که خود بخوان حدیث مفصل از این مجمل. و در آینده و سایتهای تخصصی منتشر خواهم کرد.   

 بخشی از زندگی انسان ها منحصر به دوستان و مسئولیت های اجتماعی و ... میباشد که در زندگی مجازی ، شبکه های اجتماعی نام دارند. حضور در شبکه های اجتماعی به نظر میرسد که جزء لاینفک حیات مجازی میباشد.

لذا در یک جمعبندی از بخش اول (این بخش) زندگی مجازی این نتیجه را میتوان گرفت که دیگر بدون زندگی در فضای مجازی واقعا نمیتوان انتظار زندگی ایده آل در فضای حقیقی را داشت.

ان شاءالله در قسمت های دیگری به باز کردن هر بخش از زندگی مجازی میپردازیم. البته به شرط حیات.

شاد و موفق و پیروز باشید

/ 0 نظر / 27 بازدید